Recykling

Czym jest recykling? Dlaczego warto segregować odpady?

Redukuj, ponownie wykorzystuj, segreguj – to słowa, które często słyszymy, kiedy w grę wchodzi recykling. Już poprzez redukowanie ilości odpadów nie tylko zmniejszamy ilość odpadów trafiających na wysypiska, ale również minimalizujemy ilość niebezpiecznych substancji chemicznych, które zanieczyszczają powietrze, przenikają do gleby oraz zatruwają wody gruntowe.
W swojej podstawowej formie recykling jest procesem zmniejszającym ilość odpadów, procesem polegającym na segregowaniu i zbieraniu materiałów, które mimo iż początkowo były uznawane za odpady, mogą zostać ponownie wykorzystane w celu stworzenia nowych produktów.
Jeżeli twoja firma wytwarza duże ilości odpadów – w tym folii, makulatury, tworzyw sztucznych, opakowań i innych surowców wtórnych – oto kilka powodów dla których powinieneś się zainteresować segregacją odpadów i recyklingiem.

1. Sprzedaż surowców wtórnych to dodatkowy przychód.

W segregacji odpadów oraz recyklingu kryją się pieniądze. Na poziomie przedsiębiorstwa – np. sklepu lub hurtowni – ważną korzyścią płynącą z recyklingu są dodatkowe przychody otrzymywane ze sprzedaży surowców wtórnych. Jeżeli twoja firma wytwarza ogromne ilości odpadów, takich jak folia, kartony, opakowania mieszane i inne, możesz je segregować a następnie sprzedawać. W Eko System zapewniamy odbiór surowców wtórnych na terenie Krakowa i okolic, bezpłatny transport i załadunek odpadów.

2. Recykling pomaga zachować ograniczone zasoby.

Według informacji pochodzących z Wikipedia.org w Polsce każdego roku wytwarza się 124 miliony odpadów przemysłowych. Gdyby nie istniała segregacja odpadów i recykling, wszystkie te śmieci – wśród których jest przecież wiele surowców wtórnych – trafiłyby na wysypisko. To ogromne marnotrawstwo! Recykling pomaga nam zmniejszyć wykorzystanie nowych surowców, dzięki czemu zachowujemy ograniczone zasoby i ponownie wykorzystujemy takie surowce jak papier, plastik, szkło i metale.

3. Segregacja odpadów pomaga oszczędzać energię.

Poprzez segregację odpadów i ponowne wykorzystanie surowców wtórnych możemy zaoszczędzić ogromną ilość energii. Pomyśl tylko ile energii wymaga produkcja nowego arkusza papieru: wycinka drzew w lesie, dostarczenie drzew do zakładu przetwórstwa, cięcie drewna na drobne kawałki, tworzenie masy włóknistej itd. Cały proces można znacznie skrócić i zaoszczędzić wiele energii korzystając z makulatury. Nie bez znaczenia jest również to, że wykorzystując makulaturę oszczędzamy drzewa.

4. Recykling tworzy miejsca pracy.

Recykling ma ogromny potencjał tworzenia nowych miejsc pracy – dużo większy niż spalanie i składowanie odpadów. Światowe szacunki pokazują, że do spalenia 10 tysięcy ton odpadów potrzebny jest 1 pracownik, składowanie tej samej ilości odpadów tworzy 6 miejsc pracy, zaś segregowanie odpadów tworzy aż 36 miejsc pracy. Kiedy następnym razem będziesz segregował odpady, pamiętaj o tym, że w ten sposób pomagasz napędzać gospodarkę.

5. Segregacja odpadów jest przyjazna dla Ziemi.

Bez względu na to, jak bezpieczne jest dane wysypisko czy też składowisko odpadów, faktem jest, że składowanie odpadów nie jest bezpieczne – zanieczyszcza nie tylko glebę, ale i wody gruntowe. Oczywiście możemy tego uniknąć spalając odpady, w wyniku czego otrzymamy nawet energię elektryczną, jednak ceną jest zwiększone zanieczyszczenie powietrza. Z drugiej strony wykorzystanie surowców wtórnych pomaga zaoszczędzić ograniczone zasoby naszej planety (patrz punkt 2).