Eko System

ul. Ciepłownicza 54
31-574 Kraków

e-mail: biuro@ekosystem.cc

518 930 880logistyka – transport, odbiór odpadów

786 187 515magazyn – skup surowców

798 350 880biuro

BDO nr rejestrowy 000034002

RODO – Klauzula informacyjna